iPhone 6 - Как да затворите фоновите раздели на браузъра (Safari)

iPhone 6 - Как да затворите фоновите раздели на браузъра (Safari)

Ако искате да знаете колко раздели на браузъра се изпълняват във фонов режим на вашия iPhone 6:

  • Отворете Safari
  • Натисни:

  • Ще се покажат фоновите страници.
  • Затварянето на тези, които не се изискват, може да помогне за намаляване на използването на паметта / обработката.

В iPhone 6 можете да видите колко уеб страници се отварят чрез многозадачния изглед:

  • Докоснете два пъти бутона Home.
  • Ето пример за страници / приложения, които се изпълняват във фонов режим:

  • Плъзнете страница нагоре или надолу, за да я затворите!

Забележка: Този съвет се отнася и за iPad 2 Air.

Предишна Статия Следваща Статия

Топ Съвети