Javascript - открива затварящото събитие

[Javascript] открива затварящото събитие

Проблем

Как да стартирам скрипт преди да затворя прозореца: след като щракна върху затварянето на X-USER. Благодаря ви предварително

Решение

 функция foo () {alert ('foo'); } window.onbeforeunload = function () {foo ()}; 

Забележка

Решен от foxmaster

Предишна Статия Следваща Статия

Топ Съвети