Променете честотата, с която Vuze актуализира данните за възобновяване

По подразбиране Vuze автоматично прави резервно копие (възобновяване на данните) на вашите актуални файлове на всеки пет минути. Това позволява на програмата бързо да се възобнови и прекъсне (поради катастрофа, лоши манипулации) с един поглед.

За да промените честотата, с която Vuze актуализира данните за възобновяване:

  • Отворете Vuze> Кликнете върху менюто Инструменти> Опции
  • Изберете раздела "Файл"
  • Въведете стойност в полето (напр. 1) до „Актуализиране на данните за възобновяване всеки“

  • Кликнете върху Приложи, за да потвърдите

Обърнете внимание, че: за да активирате тази опция, Vuze трябва да бъде конфигуриран за Intermediate или Advanced Mode.

Предишна Статия Следваща Статия

Топ Съвети